Thai Shan Inn, 2404 Dufferin St., Toronto Fairbank
1638th visitor, Write a review
Thai Shan Inn Map

near M6E 2K4

Thai Shan Inn is ranked #1 of 34 nearby Restaurants.

They say Thai Shan Inn is regular, prepared, tasty an enjoyable Thai Restaurant